Pořádání kongresových akcí

profesionální služby
pro firemní akce

PODZIMNÍ SYMPOZIUM RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ

22. listopadu 2019, kinosál FN Motol Praha

On-line přihláška účastníci: ZDE
On-line přihláška vystavující firmy: ZDE

ODBORNÝ PROGRAM

08:30 – 09:30

Registrace účastníků

 

09:30 – 11:30

ODBORNÝ BLOK

 

ZAHÁJENÍ SYMPOZIA

 

Kryoablace na antiarytmologické jednotce v ÚVN – J. Lutovský, ÚVN

 

Umělá inteligence v radiologii – M. Kočí, FNvM

 

Ozařování v hlubokém nádechu – L. Kurková, FNvM

 

Řešení pooperačních komplikací na angiosále – A. Kmentová, FNvM

 

Praktické rozdělení cévních malformací – L. Zákravská, ÚVN

 

CT novinky – R. Bruna, FNvM

 

11:30 – 12:00

Přestávka – občerstvení

 

12:00 – 13:30

ODBORNÝ BLOK

 

Poznatky z radiologické ochrany a legislativy – K. Kulhová, FNvM

 

CEUS ve službách intervenční radiologie – I. Eislerová, FNvM

 

Vzdělávání RA – O. Krahula, ÚVN

 

MR vyšetření plodu – T. Jelínek, FNvM

 

Obměna vybavení Onkologické kliniky FNvM – K. Vamberský, FNvM

 

Plenární schůze SRLA ČR - Mgr. Ondřej Krahula

 

 

ZAKONČENÍ SYMPOZIA

POŘÁDÁ

Společnost radiologických asistentů ČR a Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

TERMÍN KONÁNÍ

22. listopadu 2019 (pátek)

MÍSTO KONÁNÍ

FN Motol Praha - kinosál

ADRESA

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

REGISTRACE

pátek 8:00 - 9:30 hod.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

členové SRLA ČR: 400,-Kč
nečlenové SRLA ČR: 800,-Kč

AKTIVNÍ ÚČAST

Zájemce o aktivní účast prosíme o zaslání abstrakta své přednášky. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat všechny přednášející o dodání strukturovaného abstraktu v rozsahu maximálně 250 slov v elektronické formě na adresu: e-mail: eurocongress@grbox.cz.


Pro správnou formu publikace Vašeho strukturovaného abstraktu uveďte, prosím, kromě názvu a obvyklých součástí (cíl, materiál a metodika, výsledky, závěr) rovněž jména všech autorů a pracoviště včetně adresy.


Abstrakt zašlete ve formátu MS Word.


Nejzazší termín pro zaslání abstraktu: 15. října 2019


Informace o zařazení přednášky do programu bude autorům zaslána do 1. listopadu 2019.

REGISTRACE

22. listopadu 2019 od 8:00 hodin.

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem kurzu a to bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet (na pobočce České spořitelny).

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Název banky: Česka Spořitelna a.s.
Adresa banky: Budějovicka, Praha 4, ČR
Číslo účtu: 66055389/0800
Název účtu: EUROCONGRESS CENTRE
IBAN: CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
BIC: GIBACZPX
Podrobnosti k platbě: VAŠE JMÉNO

ZRUŠENÍ REGISTRACE

do 19. října 2019 vracíme 60% registračního poplatku
od 20. října 2019 bez náhrady, zaplacená částka propadá
Odpovídající náhrada bude provedena po akci.

UPOZORNĚNÍ

V případě neuhrazení platby do 20. listopadu 2019 bude registrace automaticky zrušena!

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity sálu nebo do 20. listopadu 2019, ve vlastním zájmu se přihlaste co nejdříve!


Osvědčení o účasti budou vydávána jen po skončení odborného programu sympozia.


V případě zrušení registrace, prosíme zaslat oznámení o zrušení na Eurocongress Centre:


Ivana Zelenková

Mobil: +420 777 275 729

E-mail: eurocongress@grbox.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Souhlasím ×