Pořádání kongresových akcí

profesionální služby
pro firemní akce

Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku a uživateli webových stránek,

pokud Vám společnost Eurocongress Centre s.r.o. poskytla služby v oblasti pořádání kongresových akcí, dovolujeme si Vás zde informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

  1. 1. Kdo spravuje osobní údaje zákazníků a uživatelů webu?

Správcem Vašich osobních údajů je Eurocongress Centre s.r.o.

 

  1. 2. Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

Eurocongress Centre s.r.o., jako správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4

Tel. č.: +420 739 220 721

E-mail: eurocongress@grbox.cz

 

  1. 3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Eurocongress Centre s.r.o.?

Eurocongress Centre s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, proto pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době nemá.

 

  1. 4. Z jakého důvodu zpracovává Eurocongress Centre s.r.o. osobní údaje zákazníků a uživatelů webu?

Společnost Eurocongress Centre s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby jim zajistila služby, které si objednali, tj. organizaci kongresu, konference, semináře či školení. Pokud k tomu dají zákazníci Eurocongress Centre s.r.o. svůj souhlas, je jim pravidelně zasílán newsletter obsahující informace o akcích Eurocongress Centre s.r.o., jakož i profesní informace, na jejich e-mailovou adresu.

 

  1. 5. Jaké osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek Eurocongress Centre s.r.o. zpracovává?

Eurocongress Centre s.r.o. zpracovává kontaktní osobní údaje zákazníků, tedy jméno, příjmení, adresu bydliště (případně jen poštovní směrovací číslo), e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy se zákazníky. Ostatní osobní údaje, jako jsou například zájmy a preference zákazníků a uživatelů webových stránek, či informace o návštěvách webových stránek Eurocongress Centre s.r.o., jsou pak shromažďovány pouze se souhlasem zákazníků a uživatelů webových stránek. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán.

 

  1. 6. Předává Eurocongress Centre s.r.o. osobní údaje jiným subjektům?

Ano, Eurocongress Centre s.r.o. předává osobní údaje zákazníků jiným subjektům.

 

Za účelem splnění smlouvy předává Eurocongress Centre s.r.o. údaje zákazníků:

Na základě oprávněného zájmu předáva Eurocongress Centre s.r.o. údaje zákazníků:

Na základě souhlasu předává Eurocongress Centre s.r.o. údaje uživatelů webových stránek:

 

  1. 7. Předává Eurocongress Centre s.r.o. osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Ne, Eurocongress Centre s.r.o. nepředává osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek do třetích zemí.

  1. 8. Jak se mohou zákazníci a uživatelé webových stránek bránit v případě, že se domnívají, že Eurocongress Centre s.r.o. nezpracovává zákonně jejich osobní údaje?

V tom případě mohou podat námitku k Eurocongress Centre s.r.o. nebo/a mají právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

  1. 9. Jaká práva mají zákazníci a uživatelé webových stránek vůči Eurocongress Centre s.r.o. jako správci osobních údajů?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou od Eurocongress Centre s.r.o. kdykoliv požadovat, aby

Pokud se zákazníci domnívají, že Eurocongress Centre s.r.o. zpracovává jejich osobní údaje nad povolený rámec, mohou u něj podat námitku proti zpracování osobních údajů.

 

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Eurocongress Centre s.r.o. požádat, aby

 

11. Mohou zákazníci a uživatelé webových stránek požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nikoliv. Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.

 

12. Jak mohou zákazníci a uživatelé webových stránek tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.

 

13. Do kdy Eurocongress Centre s.r.o. poskytne odpověď?

Eurocongress Centre s.r.o. bude zákazníky/uživatele webových stránek informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.

 

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost, jakož i její vyřízení je bezplatné. Nicméně v odůvodněných případech může Eurocongress Centre s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam všech osobních údajů, které Eurocongress Centre s.r.o. zpracovává).

 

15. Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pak jej může kdykoli odvolat. Pokud si uživatelé webových stránek nepřejí povolit ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit v prohlížeči. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

16. Použití Cookies

Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do Vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si Vašich preferencí. To společnosti Eurocongress s.r.o. pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, aby zlepšila uživatelské prostředí webových stránek. Celkově soubory cookie pomáhají poskytnout lepší webové stránky, což umožňuje také sledovat, které stránky považují zákazníci a uživatelé webových stránek za užitečné.

a) Jak můžete vyjádřit souhlas s ukládáním cookies ve svém zařízení?

V nastavení svého prohlížeče můžete nastavit ukládání cookies do Vašeho zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve Vašem prohlížeči.

b) Jaké osobní údaje za pomoci cookies zpracováváme a proč?

Níže přehledně uvádíme, které Vaše osobní údaje za pomoci cookies zpracováváme, proč je zpracováváme, a na jak dlouho je ukládáme.

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:

Osobní údaje, které zpracováváme:

Účel zpracování:

Právní důvod zpracování:

Doba uložení:

Údaje o nastavení prohlížeče

Zjednodušení použití webových stránek

Oprávněný zájem správce

14 dní

Údaje o zobrazených službách

Marketing – nabízení obdobných nabídek

Souhlas

14 dní

c) Komu zpřístupňujete osobní údaje takto získané?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme poskytovateli on-line reklamních služeb společnosti Google LLC, který je zpracovává na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam.

d) Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Vaše osobní údaje předáváme prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU, zejm. do USA. Údaje předáváme na základě:

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Souhlasím ×